Het mediabudget wordt altijd in overleg met de klant bepaald. Het benodigde budget hangt af van verschillende factoren. Denk hierbij aan doelstellingen, KPI’s, geschatte kosten per klik, klik volume schattingen en wat de concurrentie doet.